Map ClusterKit

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด และ คลัสเตอร์คิท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ อยู่ในหมู่บ้านขุนนนท์นิเวศน์ ซอยทางเข้าหมู่บ้านอยู่ติดกรมบังคดี

* ที่อยู่ที่ใช้ในการเดินทาง
เลขที่ 91 (หมู่บ้านขุนนนท์นิเวศน์ ซ.6) ซอย บางขุนนนท์ 31 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

* ที่อยู่ที่ใช้จดทะเบียนพาณิชย์และส่งจดหมาย
บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
เลขที่ 91 ซ.ริมคลองชักพระ ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700แผนที่ศูนย์ฯ ผ่านกูเกิ้ล พิกัด GPS N 013.46.43 E 100.27.47


ดู คลัสเตอร์คิท, Cluster Kit ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

*เนื่องจาก GPS ในแต่ละยี่ห้อนั้นอาจมีความความคลาดเคลื่อนหรือแผนที่ในหมู่บ้านของ GPS ไม่ละเอียดพอ GPS จึงอาจนำทางท่านผิดพลาดได้ ดังนั้น ทางเราจึงแนะนำให้ท่านตั้งปลายทางเป็น กรมบังคับคดี

ซอยทางเข้าหมู่บ้านจะอยู่ติดกับรั้วกรมบังคับคดี เมื่อเข้าหมู่บ้านแล้วให้ท่านขับรถวิ่งตรงเข้ามาจนถึงแยกซอย 6 จะมีป้ายบอกทางของ ClusterKit ให้เดินทางมาตามป้ายบอกทางจนสุดทางจะพบบ้านเลขที่ 91 บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

การเดินทางเข้ามายังศูนย์ฝึกอบรม

ท่านสามารถเดินทางเข้ามายังศูนย์ฝึกอบรมได้ 3 วิธี คือ
  1. ขี่จักรยาน ให้ท่านเข้ามารับจักรยานของ “คลัสเตอร์คิท” ที่บริเวณป้อมยามหมู่บ้าน ขี่จักรยานเข้ามาตามป้ายบอกทางด้วยความสุขใจ ว่าท่านได้ช่วยลดโลกร้อนในอีกหนึ่งกิจกรรม
  2. ใช้บริการรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ให้ท่านลงป้าย “วัดเจ้าอาม” ซึ่งอยู่ห่างจาก ป้าย “กรมบังคับดคี” หนึ่งป้ายรถเมล์ (ถ้ามาจากบางขุนนนท์ ถึงก่อนกรมบังคับคดี) ใกล้ ๆ บริเวณนั้นจะมีวินรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ให้ท่านบอกเขาว่า “ไปหมู่บ้านขุนนนนิเวศน์ ซอย 6”
  3. เดิน ออกกำลังกาย เข้ามาตามทางเส้นทาง ระยะทางประมาณ 400 เมตร.