ตารางเวลา

หลักสูตร : Ceph Storage Administration

ชั่วโมงที่เรียน : 12 ชั่วโมง ( 2วัน )

ราคา : 6,420 บาท


วิธีการลงทะเบียน