ตารางเวลา

หลักสูตร : Lustre File System

ชั่วโมงที่เรียน : 12 ชั่วโมง ( 2วัน )

ราคา : 12,000 บาท


วิธีการลงทะเบียน