ตารางเวลา

หลักสูตร : Ubuntu Desktop

ชั่วโมงที่เรียน : 12 ชั่วโมง ( 2วัน )

ราคา : 0 บาท


วิธีการลงทะเบียน