ปฎิทินอบรม วิชา : Ceph Storage Administration

เดือน : พฤษจิกายน พ.ศ. : 2562
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
Ceph Storage Administration
[09:00-16:00]
รุ่นที่ 25
8
Ceph Storage Administration
[09:00-16:00]
รุ่นที่ 25
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30