Instructor


การศึกษา :
ประสบการณ์ทำงาน :
ปัจจุบัน
อดีต
ผลงาน :
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
อีเมล์ติดต่อ sornchaya at clusterkit dot co dot th (เขียนแบบนี้เพื่อลดปริมาณอีเมล์ขยะครับ)