วิธีการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

1. ทำการสำรองที่นั่งในหลักสูตรที่ท่านสนใจผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Cluster Kit Training Center

2. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
นำมาชำระที่บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
          ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
          ธนาคารกรุงเทพ     สาขาบางขุนนนท์ เลขที่บัญชี 190-0-78709-2
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email: info@clusterkit.co.th หรือแฟกซ์มาที่ 0 2424 7603


* บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยงานราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
91 ซ.ริมคลองชักพระ ถ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550004011
( กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเงินเต็มจำนวน )

** การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน ทางคลัสเตอร์คิทจึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมและชำระเงินเรียบร้อยแล้วตามลำดับ
*** รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า