คลัสเตอร์คิท เปิดหลักสูตรอบรมปี 2562


บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ร่วมกับสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในปี พ.ศ. 2562 โดยทางบริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ และปรับปรุงหลักสูตรเดิม

โดยมีหลักสูตรที่เปิดอบรม ดังนี้

หลักสูตร
วันที่อบรม ลงทะเบียน
Ceph Storage Administration
 
 
25-26 ก.พ. 62 ลงทะเบียน
06-07 พ.ค. 62 ลงทะเบียน
01-02 ส.ค. 62  ลงทะเบียน
Rocks Cluster Administration 11-12 มี.ค. 62 ลงทะเบียน
Lustre File System 13-14 มี.ค. 62 ลงทะเบียน
Hadoop Bootcamp
 
23-25 เม.ย. 62 ลงทะเบียน
01-03 ก.ค. 62 ลงทะเบียน
PostgreSQL Administration 29-30 เม.ย. 62 ลงทะเบียน
MySQL Cluster 08-10 พ.ค. 62 ลงทะเบียน
Advanced Proxmox Cluster Management
 
27-28 ก.พ. 62 ลงทะเบียน
03-04 มิ.ย. 62 ลงทะเบียน
Web Cluster 05-07 มิ.ย. 62 ลงทะเบียน
Analytic database with HBase and Phoenix 04-05 ก.ค. 62 ลงทะเบียน

โปรโมชั่น
ส่วนลด 10 % เมื่อชำระล่วงหน้า (Early Bird) 1 เดือน 
ส่วนลด 10 % สำหรับสมาชิกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) และหากชำระค่าอบรมล่วงหน้า (Early Bird) 1 เดือนจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 10%

จำนวนผู้อบรม จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน 

เวลาอบรม  9:00-16:00 น.

สถานที่อบรม  ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด  แผนที่

วิทยากร คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

หมายเหตุ

*  การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
*  เปิดอบรมเมื่อมีคนลงทะเบียนตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป หากไม่สามารถเปิดอบรมได้ ทางคลัสเตอร์คิทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรม
*  รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*  กรุณาเตรียมเครื่องตามรายละเอียดหลักสูตรก่อนการอบรมหากท่านต้องการใช้เครื่องของทางบริษัทฯ 
   ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB กรุณาแจ้งกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท 


***** รีบลงทะเบียนและชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง ก่อนที่นั่งจะเต็มกันนะครับ *****
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ : info@clusterkit.co.th , โทร  0 2881 3800 หรือ Facebook