เปิดหลักสูตรอบรม ปี 2561


ในปี 2561 นี้ ทางบริษัท คลัสเตอร์คิท ได้ร่วมมือกับสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ และปรับปรุงหลักสูตรเดิม  ในราคาพิเศษ  หากท่านเป็นสมาชิกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส จะได้รับส่วนลดในการอบรม 10%  หากชำระเงินล่วงหน้า (Early bird) ก่อนวันอบรม 1 เดือน จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10 %

โดยมีหลักสูตรที่เปิดอบรม  ดังนี้

หลักสูตร Cloud/Bigdata/HPC     ราคา 10,700 บาท

หลักสูตรอื่น ๆ  ราคา 7,490 บาท

ช่วงเวลาอบรม

หลักสูตร
วันที่อบรม
ลงทะเบียน
 Hadoop Bootcamp 5-7 มิถุนายน 2561 ลงทะเบียน
  1-3 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียน
  3-5 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียน
 Ceh Storage Administration 5 - 6 กรกฏาคม 2561 ลงทะเบียน
  1-2 ตุลาคม 2561 ลงทะเบียน
 MySQL Cluster 12-14 กันยายน 2561 ลงทะเบียน
Lustre File System 3 - 4 กรกฎาคม 2561 ลงทะเบียน
 PostgreSQL Administration 9 -10 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียน
  20-21 กันยายน 2561 ลงทะเบียน


ส่วนลด 10 % เมื่อชำระล่วงหน้า (Early Bird) 1 เดือน
ส่วนลด 10 % สำหรับ สมาชิกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA)

รอบการอบรม จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน 

เวลาอบรม  9:00-16:00 น.

สถานที่อบรม  ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

แผนที่

*    การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน จึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมเข้ามาก่อนตามลำดับ
**   เปิดอบรมเมื่อมีคนลงทะเบียนตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป หากไม่สามารถเปิดอบรมได้ ทางคลัสเตอร์คิทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดอบรม
***  รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องโน๊ตบุ๊คของตัวเอง โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8GB สำหรับหลักสูตร Hadoop Administration และ 6GB สำหรับ Rocks Cluster Administration, Ceph Storage, Linux Administration และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 50GB สำหรับ VMs โดยในการอบรมจะใช้ซอฟต์แวร์ VirtualBox จำลองเครื่อง โดยจะใช้ทั้งหมด 3 VMs และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ

*หากต้องการใช้เครื่องของทางบริษัท ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท

 

วิทยากร คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท


รีบลงทะเบียนวันนี้ก่อน ที่นั่งจะเต็ม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0 2881 3800