อบรมฟรี Edubuntu ลีนุกซ์เพื่อการศึกษา


สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส ร่วมกับบริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด จัดอบรม "Edubuntu ลีนุกซ์เพื่อการศึกษา"

หลักสูตรระยะเวลา 1 วัน ฟรี 2 รุ่น 

วิธีลงทะเบียน

ผู้สนใจโอนเงินมัดจำ 500 บาท (ท่านจะได้รับเงินคืนในวันอบรม) แล้วส่งหลักฐานและลงทะเบียนตามลิงค์ต่อไปนี้

หลักสูตร
วันที่อบรม ลงทะเบียน
Edubuntu 30 ต.ค. 60 ลงทะเบียน

 

รอบการอบรม จำกัดรุ่นละ 12 ท่าน 

เวลาอบรม  9:00-16:00 น.

สถานที่อบรม  ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

แผนที่

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องโน๊ตบุ๊คของตัวเอง โดยมีหน่วยความจำ (RAM) ไม่ต่ำกว่า 2GB และพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20 GB มาในวันอบรม