เพิ่มหลักสูตรอบรม Hadoop และ Linux ราคาพิเศษในโอกาสที่บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ได้ก่อตั้งมาครบ 10 ปี ทางบริษัทฯ จึงตั้งใจที่จะจัดอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อทางภาคธุรกิจและภาคการศึกษาวิจัยในราคาพิเศษ โดยได้เปิดรอบอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

หลักสูตร
วันที่อบรม ลงทะเบียน
Hadoop Bootcamp 15-17 พ.ย. 60 ลงทะเบียน
Hadoop Bootcamp 24-26 พ.ย. 60 ลงทะเบียน
Linux Administration 27พ.ย.-1 ธ.ค. 60 ลงทะเบียน
Rocks Cluster Administration 13-14 ธ.ค. 60
ลงทะเบียน
Hadoop Bootcamp 18-20 ธ.ค. 60 ลงทะเบียน
PostgreSQL Administration 21-22 ธ.ค. 60 ลงทะเบียน

 

หนังสือเชิญอบรม

รอบการอบรม จำกัดรุ่นละ 10 ท่าน 

เวลาอบรม  9:00-16:00 น.

สถานที่อบรม  ห้องอบรม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

แผนที่

ค่าอบรม ราคาพิเศษ 4,900 บาท ต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลด 50% สำหรับ อาจารย์, บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา โดยส่งหลักฐานมาที่ info@clusterkit.co.th เพื่อยืนยันสิทธิ์

การเตรียมเครื่องก่อนการอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องโน๊ตบุ๊คของตัวเอง โดยมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8GB สำหรับหลักสูตร Hadoop Administration และ 4GB สำหรับ Rocks Cluster Administration, Ceph Storage, Linux Administration และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่น้อยกว่า 30GB สำหรับ VMs โดยในการอบรมจะใช้ซอฟต์แวร์ VirtualBox จำลองเครื่อง โดยจะใช้ทั้งหมด 3 VMs และเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตามคู่มือ

*หากต้องการใช้เครื่องของทางบริษัท ซึ่งมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 GB ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าจัดเตรียมเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท

 

วิทยากร คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท