ส่งเสริมการเรียนรู้ Open Source ปีที่ 4 กับคลัสเตอร์คิท


จากการที่ บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด  ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้วนั้น  วันนี้ บริษัทฯ  จะก้าวต่อไป ด้วยสโลแกน "บริษัทเพื่อสังคม"

โดยทางบริษัทฯ จะส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ทางด้านโอเพ่นซอร์ส เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้  โดยได้เริ่มปรับราคาหลักสูตรในกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้งานในสำนักงานให้มีราคาถูกลง  เพื่อส่งเสริมให้บุคลทั่วไป และบุคลากรในองค์กรหรือกิจการต่าง ๆ ที่สนใจเข้ามาอบรม และนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น ในราคาที่ถูกลง

และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานซอฟแวร์ Open Source ในองค์กรธุรกิจเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ โดยนำซอฟแวร์ Open Source มาใช้งานทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เดิมที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจะมีต้นทุนในการใช้งานที่สูงกว่า  โดยการสอนนั้นจะเน้นให้ผู้อบรม สามารถปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริง

หลักสูตรที่ปรับราคา
Ubuntu Desktop                                                  2วัน (12 ชม.)        1,605  บาท

Linux Administration                                           5วัน (30 ชม.)        6,420  บาท

Web Application Development
with PHP & MySQL                                             5วัน (35 ชม.)        6,420  บาท

PHP Web 2.0 & DBMS Independence                5วัน (35 ชม.)        6,420  บาท

 

และยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.clusterkit.co.th/training/ 

หรือถ้าท่านสนใจอบรมเป็นหมู่คณะ หรืออบรม ณ บริษัทหรือองค์กรของท่าน (In house Training)
ติดต่อโดยตรงที่

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
โทร. 0 2881 3800
โทรสาร 0 2424 7603
E-mail: info@clusterkit.co.th