6 เหตุผลที่ควรตัดสินใจเลือกฝึกอบรมกับคลัสเตอร์คิท


 

 1. บริการด้วยใจจริง

 2. คลัสเตอร์คิท มีปณิธานที่มุ่งมั่นจะพัฒนาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์และการบริการให้กับลูกค้า จึงได้เกิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เน้นการอบรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์และโอเพ่นซอร์สขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนาความรู้ในด้านนี้ได้มีโอกาสศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคลัสเตอร์คิทได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานที่ให้เราไปจัดอบรมและส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกับเรา 

 3. เรียนกับทีมงานผู้ติดตั้งระบบจริง

 4. คลัสเตอร์คิท ได้รับความวางไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ชั่นนำอย่าง HP, Sun Microsystems ให้เข้าร่วมในการออกแบบระบบและเป็นผู้ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบคลัสเตอร์ให้กับหน่วยงานลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานของคลัสเตอร์คิทได้เป็นผู้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ที่ความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย ประกอบด้วยระบบอีคลิปส์คลัสเตอร์ของไบโอเทค, ระบบเทราคลัสเตอร์ของศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ และระบบศิลาคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉะนั้นท่านสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราสอนนั้น สอนในแนวทางที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมทั้งมีการแบ่งปันประสบการณ์การติดตั้งระบบจริงในชั้นเรียนแบบเป็นกันเอง

 5. จัดหลักสูตรด้วยประสบการณ์ติดตั้งและพัฒนาระบบจริง

 6. จากประสบการณ์ที่เราติดตั้งระบบทั้งเซิร์ฟเวอร์และคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ รวมถึงการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ตลอดจนประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย PHP ของทีมงาน ทุกประสบการณ์ถูกคัดสรรและถ่ายทอดลงในหลักสูตรการอบรมของคลัสเตอร์คิท จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความรู้และการฝึกปฏิบัติการจากกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์จริงที่เกินกว่าในตำราทั่วไป รวมถึงยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่จะทำให้เราพัฒนาขึ้นไปพร้อมกัน

 7. มุ่งมั่นที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมทำได้จริง

 8. ด้วยความเชื่อที่ว่างานคอมพิวเตอร์เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านปฏิบัติให้ได้ผลจริง ๆ ด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแบบฝึกหัดต่าง ๆ ไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง

 9. หลักสูตรคลัสเตอร์ใช้จำนวนเครื่อง 3-6 เครื่องต่อท่าน

 10. ด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจจริง เราจึงจัดให้ผู้เข้าอบรมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในจำนวนที่เหมาะสมตามแต่ละหลักสูตร ในหลักสูตรโปรแกรมมิ่งและลีนุกซ์ก็ใช้เครื่อง 1 ท่านต่อ 1 เครื่งอ และในหลักสูตรด้านคลัสเตอร์จะใช้เครื่องจำนวน 3 ถึง 6 เครื่องต่อท่านแล้วแต่หลักสูตร เพื่อให้ท่านฝึกปฏิบัติตังแต่ขั้นเริ่มต้น และเห็นภาพโดยรวมของการสร้างระบบนั้น ๆ ตามความเป็นจริง

 11. อุ่นใจด้วยบริการตอบคำถาม

 12. เราตระหนักดีถึงความสำคัญของบริการหลังการขาย เพื่อการบริการที่ครบถ้วนเราจึงจัดให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจากเราทุกท่าน มีบัญชีผู้ใช้สำหรับใช้ถามตอบในเว็บบอร์ด (Forum) ของเรา และทุกครั้งที่ท่านตั้งกระทู้จะมีอีเมล์ส่งถึงทีมงานของเรา เพื่อให้ท่านได้รับคำตอบจากเราโดยเร็ว และที่สำคัญสิทธิ์ไม่มีวันหมดอายุครับ