คลัสเตอร์คิท ติดตั้งระบบใหม่ให้กับโครงการดิจิตอลไทยแลนด์ เพื่อรองรับภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียมทีออส (THEOS)


คลัสเตอร์คิทได้ติดตั้งระบบใหม่ให้กับโครงการดิจิตอลไทยแลนด์ เพื่อรองรับภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียมทีออส (THEOS) ซึ่งประกอบด้วยระบบไฟล์แบบคลัสเตอร์ เพื่อรองรับภาพถ่ายดาวเทียมขนาดใหญ่จากดาวเทียม THEOS และระบบเว็บคลัสเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมจากผู้ใช้งาน