คลัสเตอร์คิทเปิดศูนย์ฝึกอบรมใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์และระบบโอเพ่นซอร์สโดยเฉพาะ


เนื่องด้วย บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และเห็นโอกาสในการนำเสนอ OpenSource Software และความรู้ที่เกี่ยวกับระบบ cluster ในการการนำไปใช้งานจริง

ดั้งนั้น ทางคลัสเตอร์คิทจึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์ฝึกอบรมขึ้นมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์และระบบโอเพ่นซอร์สโดยเฉพาะ 

ซึ่งทางคลัสเตอร์คิทมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวกับ OpenSource หลายหลักสูตร ซึ่งบางหลักสูตรของเรานั้น   รับรองได้อย่างแน่นอนว่าจะหาอบรมได้ที่ "คลัสเตอร์คิท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์" เพียงที่เดียวเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น

หลักสูตร Cluster

หลักสูตร Linx & Programming

โดยหลักสูตรของเรานั้นเน้นการเรียนการสอนให้เหมือนการเซ็ตอัพระบบจริง โดยในหลักสูตร คลัสเตอร์จะใช้เครื่อง 3-6 เครื่อง ต่อ 1 คน ในการอบรม เพื่อให้เรียนรู้เสมือนการทำงานจริงมากที่สุด และถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ดูหลักสูตรของเราทั้งหมดได้ ที่นี่

และถ้าท่านต้องการเช่าห้องอบรมที่มีอุปกรณ์ในการอบรมครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง โปรเจ็คเตอร์ ฯ ในราคาที่ไม่แพง  ทางคลัสเตอร์คิทขอเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ท่านพิจารณา ดูรายละเอียดได้ ที่นี่