คลัสเตอร์คิทได้เข้าร่วมออกบูทในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21


คลัสเตอร์คิทได้เข้าร่วมออกบูทในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 21

เมื่อ ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2550 บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธและร่วมบรรยายในงาน ME Nett ครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นงานที่มีนักวิชา การนักวิจัยสาขาวิศวกรรม -เครื่องกล มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดย บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ได้เข้าร่วมบรรยายในเรื่อง“การประยุกต์ใช้ระบบ Computing Cluster กับงาน CFD” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก