คลัสเตอร์คิท ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ Infiniband สำหรับโครงการ ThaiGrid


บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ Infiniband ให้กับโครงการ ThaiGrid ซึ่งเป็นรายแรก ๆ ในประเทศไทยที่ใช้ระบบเครือข่ายแบบ Infiniband ซึ่งคาดว่าจะมีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุดในประเทศไทย