คลัสเตอร์คิทได้รับความวางใจให้เป็นผู้ดูแลระบบเว็บคลัสเตอร์ให้กับเวอร์จิ้นเรดิโอไทยแลนด์


ปัจจุบันเวอร์จิ้นเรดิโอไทยแลนด์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ถึง 6 เครื่องด้วยกันที่คอยให้บริการเฉพาะในส่วนของเนื้อหาเว็บ ไม่รวมการออกอากาศสดผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเวอร์จิ้นเรดิโอไทยแลนด์เริ่มเปลี่ยนมาใช้ระบบเว็บคลัสเตอร์ จากระบบเดิมที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดี่ยว ในช่วงต้นปี 49 หนึ่งปีมาแล้วที่ระบบเว็บคลัสเตอร์ของคลื่นวิทยุแห่งนี้ได้ให้บริการมา เราจะมาดูกันว่าด้วยเหตุผลอะไรทำให้เวอร์จิ้นเรดิโอไทยแลนด์ หันมาใช้ระบบเว็บคลัสเตอร์

เมื่อประมาณต้นปี 2549 ทางเวอร์จิ้นเรดิโอไทยแลนด์ได้เริ่มประสบปัญหากับการที่เว็บเซิร์ฟเวอร์บน ระบบเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวเริ่มรองรับต่อจำนวนผู้เข้าชมจำนวนมากไม่ไหว ด้วยเหตุผลดังกล่าวบริษัท เวอร์จิ้น บีอีซี เทโร เรดิโอ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ จึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา และได้ตัดสินใจติดต่อไปยัง ศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแจ้งความประสงค์จะทำ Web clustering เพื่อรองรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มากขึ้นเรื่อย ๆ

ระบบ เว็บคลัสเตอร์ที่เวอร์จิ้นเรดิโอ เป็นระบบคลัสเตอร์ขนาด 6 เครื่อง ทำงานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ซึ่งจัดเข้าตามรูปแบบที่นิยมเรียกกันว่า LAMP ซึ่งก็คือการใช้งานซอฟต์แวร์เสรีจาก 4 ค่ายด้วยกันคือ Linux Apache MySQL และ PHP และสร้างสภาวะของเว็บคลัสเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ Linux Virtual Server (LVS) โดยระบบได้แบ่งหน้าที่การทำงานเป็น 2 ส่วนคือ

1. เครื่องทำหน้าที่เป็นผู้กระจายงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งให้บริการ อีกเครื่องหนึ่ง stand by เพื่อจัดสร้างให้ระบบมีคุณสมบัติคงอยู่สูง (High-Availability)

2. เครื่องทำหน้าที่ให้บริการเว็บ จำนวน 4 เครื่อง

หลัง จากที่ปรับมาใช้ระบบเว็บคลัสเตอร์ ทำให้เวอร์จิ้นเรดิโอไทยแลนด์สามารถแก้ปัญหาเว็บล่มลงได้ และยังทำให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้บริการเว็บที่มีจำนวนมากในแต่ละวันได้ เป็นอย่างดี แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านซอฟต์แวร์เป็นอย่างยิ่งเพราะใช้ซอฟต์แวร์ทาง ฝั่งโอเพ่นซอร์สเป็นหลัก ในปัจจุบันบริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด ผู้ให้บริการทางด้านคลัสเตอร์โซลูชั่นรายแรกของไทย ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลรักษาระบบเว็บคลัสเตอร์ ให้กับเวอร์จิ้นเรดิโอไทยแลนด์