คลัสเตอร์คิท ได้รับความไว้วางใจจาก HP ให้เป็นผู้ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบคลัสเตอร์ ให้กับโครงการไทยกริด ที่ HP เป็นผู้ชนะการประมูล


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 HP โดยคุณอรวรรณ รัตนวิญญู ได้ ลงนามในสัญญาว่าจ้างให้บริษัทคลัสเตอร์คิทจำกัด โดยคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข เป็นผู้ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบคลัสเตอร์ขนาด 800 core ให้กับโครงการไทยกริด รวมถึงทำการวัดประสิทธิภาพของระบบโดยรวมทั้งหมด ซึ่งหลังจากติดตั้งระบบเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าระบบนี้จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงที่สุดใน ประเทศไทย

ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งให้กับโครงการไทยกริด โดยศูนย์ไทยกริดแห่งชาตินี้ มีหน่วยประมวลรวมกันถึง 800 core มีพื้นจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cluster File System (CFS) โดยใช้ซอฟต์แวร์ Lustre รวมจำนวน 5 เทราไบต์ โดยมีคู่โหนดที่ทำ High Availability และ 32 โหนดประมวลผลในระบบติดตั้งการ์ดเครือข่ายแบบ Infiniband ซึ่งจะให้ค่าประสิทธิภาพในการโอนถ่ายข้อมูลรวมสูงสุดถึง 10 Gbps ในการนี้ระบบดังกล่าวจะเริ่มรันได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้