คลัสเตอร์คิท บรรยายเรื่อง NPACI Rocks Technology ในงาน WUNCA16 ที่ มทร. ศรึวิชัย วิทยาเขตตรัง


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 คลัสเตอร์คิทโดยคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ลีนุกซ์คลัสเตอร์ดิสทริบิวชั่นที่ชื่อว่า Rocks ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 16" หรือ WUNCA16 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในงานนี้คลัสเตอร์คิทได้นำเสนอถึงเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สที่ทำให้เราสามารถสร้างระบบคลัสเตอร์ตั้งแต่ขนาดเล็กๆ จนถึงขนาดใหญ่ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยกล่าวถึงหลักการของระบบคลัสเตอร์และกริดคอมพิวติ้ง แนวทางการประยุกต์ใช้งาน ให้แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ