ฝึกอบรม

สอนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะแบ่งปันจากประสบการณ์จริง

Hadoop Bootcamp

 • จำนวน: 18 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 3 วัน
 • ราคา: 10,700 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Ceph Storage Administration

 • จำนวน: 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • ราคา: 7,490 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Openstack Administration

 • จำนวน: 18 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 3 วัน
 • ราคา: 10,700 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Advanced Proxmox Cluster Management

 • จำนวน: 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • ราคา: 10,700 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mysql Cluster

 • จำนวน: 18 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 3 วัน
 • ราคา: 10,700 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Postgresql Administration

 • จำนวน: 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • ราคา: 7,490 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mysql Basic

 • จำนวน: 24 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 4 วัน
 • ราคา: 10,700 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mysql Administration

 • จำนวน: 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • ราคา: 7,490 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Ubuntu Desktop

 • จำนวน: 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • ราคา: 7,490 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Linux Administration

 • จำนวน: 30 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 5 วัน
 • ราคา: 10,700 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Linux for Education

 • จำนวน: 6 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 1 วัน
 • ราคา: 0 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Rocks Cluster Administration

 • จำนวน: 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • ราคา: 7,490 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Lustre File System

 • จำนวน: 12 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 2 วัน
 • ราคา: 7,490 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Linux Web Clustering

 • จำนวน: 18 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา: 3 วัน
 • ราคา: 10,700 บาท
 • (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน HPC ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

เยี่ยมชมผลงานของเรา