ฝึกอบรม

สอนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะแบ่งปันจากประสบการณ์จริง

Loading...

${v.sub_enname}

  • จำนวน: ${v.sub_period} ชั่วโมง (${v.sub_days} วัน)
  • ราคา: ${v.sub_price.toLocaleString()} บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  • รุ่นที่ ${c.course_class} เรียนวันที่ ${c.course_datestudies} ${ (c.registered >= c.course_seatlimit) ? '(เต็มแล้ว)' : '' } ${c.closed ? '(ปิดรับการลงทะเบียน)' : ''}
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน HPC ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

เยี่ยมชมผลงานของเรา