แก้ไขปัญหา VirtualBox ทำงานไม่ได้เมื่อมีการ update kernel

Post by jetsada 25/12/2015 10:46
Filed under Virtualbox | Comments (12)

สำหรับ Ubuntu การ update kernel (linux-image) เป็นเรื่องปกติที่มากับ software update อยู่

แต่ เมื่อเราใช้ VirtualBox ซึ่งในตัว VirtualBox จะมีการ build kernel module สำหรับตัว Virtualbox เอง ซึ่งต้องการ linux-header ของ linux-image ตัวปัจจุบันด้วย ซึ่งเมื่อ update linux-image แล้ว start vm ไม่ขึ้น เนื่องจาก software update ไม่ได้โหลด kernel-header มาด้วย

อ่านต่อ...

แก้ปัญหา VirtualBox ใช้ USB Device ไม่ได้

Post by jetsada 25/12/2015 10:43
Filed under Virtualbox | Comments (12)

เมื่อมีปัญหาที่ไม่สามารถใช้ USB Device จากเครื่อง Host เนื่องจากตัว Virtualbox นั้นไม่เห็นอุปกรณ์ USB ที่ต่ออยู่กับ Host ซึ่งจะพบปัญหานี้ในการอัพเกรดหรือติดตั้ง VirtualBox ใหม่ โดยยังมี profile บางอย่างอยู่ในระบบ Virtualbox จึงไม่ได้สร้างขึ้นให้

อ่านต่อ...

ขยายพื้นที่ disk ของ vm บน virtualbox

Post by jetsada 10/04/2014 09:32
Filed under Virtualbox | Comments (12)

ในการใช้งาน vm ถ้าเราสร้าง disk น้อยไป เวลาใช้งานดิสก์ก็อาจจะเต็มได้ เราสามารถขยายดิสก์ของ vm ได้ดังนี้

อ่านต่อ...

แก้ปัญหา VirtualBox ไม่เห็น USB Device บน Ubuntu

Post by jetsada 13/06/2013 15:21
Filed under Virtualbox | Comments (12)

เนื่องจากผู้เขียนได้ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu ใหม่ โดยที่เกีบค่า config เดิมไว้  และได้ติดตั้ง VirtualBox และ Guest Addition เข้าไป ซึ่งปกติจะทำให้สามารถใช้งาน USB Device ที่ต่อกับ Host ได้ แต่ในครั้งนี้กลับมองไม่เห็น Device เลย  

อ่านต่อ...

เปลี่ยน subnet/netmask ที่จะใช้ในวง compute

Post by jetsada 15/02/2013 11:45
Filed under Rocks Cluster | Comments (12)

ถ้าต้องการเปลี่ยนวง ip address ที่ใช้ เช่นวง compute นั้น เราสามารถเปลี่ยนค่าในฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง rocks set network ซึ่งมีการใช้งานดังนี้
อ่านต่อ...

แก้ไขชื่อ network interface สำหรับ CentOS 6 และ Fedora

Post by jetsada 13/02/2013 11:03
Filed under RedHat , CentOS , Fedora | Comments (12)

ในบางครั้งการติดตั้ง CentOS ในบางเครื่อง อาจจะเจอว่าเครื่อง detect network card เป็น em1 แทนที่จะเป็น eth0 ตามปกติ  ซึ่งจะมีปัญหาสำหรับการคอนฟิกกับบางโปรแกรมที่ต้องใช้ชื่อ network interface เหมือนกันทั้งสองเครื่อง แต่เครื่องหนึ่ง detect เป็น eth0 ดัน detect เป็น em1 ดังนั้นเราจะเปลี่ยนให้ชื่อ interface ให้ตรงกัน โดยเปลี่ยน eth0 เป็น em1
อ่านต่อ...

แก้ปัญหา Black screen เมื่อติดตั้ง Fedora กับเครื่อง Server

Post by jetsada 12/02/2013 09:15
Filed under RedHat , CentOS , Fedora | Comments (12)

ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Fedora Core เวอร์ชั่นต่าง ๆ กับเครื่อง Server อาจจะเจอปัญหาไม่สามารถติดตั้งต่อไปได้ เนื่องจากหลังจากบู๊ตแผ่นและเลือกการติดตั้ง  จังหวะจะเข้าหน้าจอ GUI เพื่อติดตั้ง จะเจอหน้าจอดำ (Black Screen) และไม่สามารถทำการติดตั้งหรือทำอะไรต่อไปได้ 

อ่านต่อ...

LCMC (Linux Cluster Management Console)

Post by jetsada 21/11/2012 09:55
Filed under OpenSource Software and Freeware | Comments (12)

Linux Cluster Management Console (LCMC) เป็น โปรแกรมที่ช่วยในการ setup ระบบคงอยู่สูง ผ่าน GUI  ซึ่งตัว LCMC นี้เขียนโดย java  โดยจะทำงานร่วมกับบริการต่าง ๆ เช่น Pacemaker, Corosync, Heartbeat, DRBD เป็นต้น
อ่านต่อ...