ขยายพื้นที่ disk ของ vm บน virtualbox

Post by jetsada on 2014-04-10 09:32:13, Last Modify : 2014-04-10 10:19:18
Filed under Virtualbox | Reads : 3960

ในการใช้งาน vm ถ้าเราสร้าง disk น้อยไป เวลาใช้งานดิสก์ก็อาจจะเต็มได้ เราสามารถขยายดิสก์ของ vm ได้ดังนี้

ในการขยายดิสก์ เราจะสั่งที่เครื่อง Host หรือก็คือ OS หลักที่เรารันอยู่นั่นเอง โดยรันคำสั่ง Vboxmanage modifyhd <hdd path> --resize <size in MB>
ถ้าเป็นวินโดว์อาจจะต้องเรียกคำสั่งแบบ full path ถ้ายังไม่ได้ทำการเพิ่มตัวแปร environment variable

ตัวอย่างการเพิ่มขนาด
# vboxmanage modifyhd /media/data/vm/xp.vdi --resize 20480
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%

เมื่อเข้าไปดู vm จะสังเกตว่าขนาดของ hdd ได้เพิ่มขึ้นตามที่เรา resize ไปแล้ว
หลังจากนี้ก็ให้เราหาเครื่องมือ หรือทูลเพื่อเข้าไปจัดการ Partition ที่อยู่ข้างใน vm disk ให้ใช้งานพื้นที่ที่เพิ่มเข้ามาได้