ดูไฟล์ .ai ง่าย ๆ ไม่ต้องหาโปรแกรมอะไรเพิ่มเติม

Post by jetsada on 2011-04-05 12:25:26, Last Modify : 2011-06-07 15:38:31
Filed under Ubuntu | Reads : 58307

ไฟล์ .ai นั้นเป็นไฟล์ที่ต้องเปิดด้วยโปรแกรม illustrator  แต่บน ubuntu นั้น ถ้าเราจะดูไฟล์ .ai ว่าเป็นไฟล์รูปอะไรนั้น

วิธีที่ง่ายที่สุด และไม่ต้องหาโปรแกรมอะไรมาเปิดไฟล์ .ai เลย ก็คือ ให้ทำการ rename extension จาก .ai ไปเป็น .pdf ซะ

แล้วเราจะใช้โปรแกรมจำพวก pdf reader เปิดไฟล์นั้นดูได้เลย แต่มีข้อแม้ว่าไฟล์ .ai จะต้องสร้างไฟล์มาโดยฝัง pdf มาในไฟล์ด้วย