วิธีปิด SELinux

Post by jetsada on 2010-12-17 10:28:42, Last Modify : 0000-00-00 00:00:00
Filed under RedHat , CentOS , Fedora | Reads : 14298

Security-Enhanced Linux (SELinux) ซึ่งมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการอยู่พอสมควร SELinux แตกต่างจากระบบรักษาความปลอดภัยแบบเดิม ซึ่งถ้าไม่เข้าใจดีพออาจจะทำให้เกิดปัญหาในการคอนฟิกเพื่อใช้งานกับระบบได้
เราจะตรวจสอบว่าระบบของเรารัน SELinux อยู่หรือไม่นั้น จะใช้คอมมานด์ getenforce ในการตรวจสอบ

## getenforce
Enforcing

ซึ่งถ้าต้องการปิด SELinux ลง เราต้องแก้ไขไฟล์คอนฟิกของ SELinux เพื่อปิดการทำงาน โดยแก้ไขที่ไฟล์ /etc/sysconfig/selinux

## vi /etc/sysconfig/selinux

และเข้าไปแก้ไขบรรทัดที่มีข้อความ SELINUX=enforcing
ให้เป็น SELINUX=disable
เมื่อแก้ไขเรียบร้อย และเซฟ จะเสร็จสิ้นการแก้ไขไฟล์คอนฟิกของ SELinux แต่ SELinux จะยังคงรันอยู่ ถ้าจะให้ SELinux ปิดลงอย่างถาวร ให้ทำการ reboot เครื่อง แต่ถ้าต้องการปิด SELinux ลงทันทีโดยไม่ reboot ให้สั่งคำสั่ง setenforce 0 จะเป็นการปิด SELinux ลงแบบชั่วคราว

## setenforce 0

ซึ่ง SELinux จะทำงานในโหมด Permissive คือ ปิดการทำงานตรวจสอบของ SELinux แต่ยังคงเก็บ log ของ SELinux อยู่