Upgrade VIM เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น

Post by jetsada on 2010-03-04 16:00:29, Last Modify : 0000-00-00 00:00:00
Filed under Ubuntu | Reads : 1811

VIM - Vi IMprove  เป็นโปรแกรม text editor ยอดนิยมใน Linux Distribution ต่าง ๆ  เป็น text editor ที่มีความสามารถสูง ควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้เมาส์ในการควบคุม และเหมาะสำหรับการใช้งานบน command line

แต่ถ้าท่านเคยใช้ Vim ทั้งบน Redhat และ Ubuntu จะเจอความแตกต่างในการนิดหน่อย ซึ่งอาจจะเจอแบบพิมพ์แล้วพิมพ์จะลบ กด backspace ลบไม่ได้ กลายเป็นเลื่อนเคอร์เซอร์ พิมพ์ใหม่ตัวอักษรไปทับตัวอักษรเดิม กด arrow key ขึ้นเป็นบรรทัดใหม่ ฯลฯ ซึ่งโปรแกรม vim ที่มากับ Ubuntu นั้นน่าจะทำงานเหมือนโปรแกรม Vi บน Unix ซึ่งจะไม่ค่อยสะดวกและคุ้นเคยเหมือนที่เคยใช้ Vim บน RedHat ดังนั้นเพื่อความสะดวก เราควร upgrade Vim เพื่อความคุ้นเคยและสะดวกในการใช้งานของเรา ซึ่งถ้า Ubuntu ต่อ internet อยู่ เราก็แค่สั่ง

#sudo apt-get install vim


จากนั้น ให้ลองเรียกใช้ vim โดยใช้คำสั่ง vi หรือ vim ในการเรียก เท่านี้ vim ที่คุ้นเคยก็จะกลับมาแล้ว  ^ ^