แชร์เครื่องพิมพ์บน Ubuntu เพื่อทำให้ Windows สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้

Post by sornchaya on 2010-02-17 16:36:01, Last Modify : 2010-02-19 15:45:14
Filed under Ubuntu | Reads : 6652

      ท่านสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu พร้อมทั้งแชร์เครื่องพิมพ์ให้กับระบบปฏิบัติการ Windows เข้าใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ด้วย ซึ่งมีวิธีด้งนี้

เครื่อง Ubuntu ที่ต้องการแชร์เครื่องพิมพ์ (Print Server)
ก่อนอื่นต้องนำเครื่องพิมพ์มาเชื่อมต่อกับเครื่องที่เป็น Ubuntu ก่อน แล้วติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ตามขั้นตอนดังนี้
1. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เครื่อง Ubuntu
   1.1 ไปที่เมนู System>Administration>Printing
   1.2 คลิกปุ่ม New ระบบจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ
   1.3 เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ พร้อมติดตั้งไดรเวอร์
# ติดตั้ง samba เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์ให้กับ Windows
2. อัปเดต package
 #apt-get update
3. ติดตั้ง samba
 #apt-get install samba smbfs
4. ปรับแต่งไฟล์ smb.conf
 #nano /etc/samba/smb.conf
5. แก้ไขตามด้านล่าง 
 [printers]
   comment = All Printers
   browseable = yes
   path = /var/spool/samba
   printable = yes
   guest ok = yes
   read only = yes
   create mask = 0700
 # Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = yes
 6. รีสตาร์ท samba
 # /etc/init.d/samba reload
 
เครื่อง Windows XP (Client)
1. ไปที่เมนู Start>Run
2. พิมพ์ \\IP address ของเครื่อง ubuntu ที่แชร์เครื่องพิมพ์เอาไว้ ตัวอย่าง \\192.168.123.121 คลิกปุ่ม open
3. ถ้าเชื่อมต่อได้ จะเห็นเครื่องพิมพ์ในเครื่อง ubuntu
4. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ แล้วเลือก connect
5. ติดตั้ง driver ของเครื่องพิมพ์นั้น 
6. ทดสอบการพิมพ์