การใช้สิทธิ์ root บน X-Window (graphic mode)

Post by jetsada on 2010-01-16 09:08:00, Last Modify : 2010-01-21 22:22:05
Filed under Ubuntu | Reads : 1593

ในบางครั้งถ้าเราต้องการใช้สิทธิ์ root ในการทำงานบนระบบ X-Windows  เราสามารถใช้สิทธิ์ root ได้โดยการใช้การทำ sudo บน graphic mode

Sudo on Graphic mode
สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีแรก
1. เปิด terminal
2. พิมพ์ sudo nautilus


หรืออีกวิธีหนึ่ง

1. กด Alt+F2 จะปรากฏหน้าต่าง Run Application
2. พิมพ์ GKSU nautilus


เมื่อกด Enter จะได้หน้าต่างที่มีสิทธิ์ root  (เหมือนการใช้ sudo แปลงสิทธิ์ ใน command line)