About (เกี่ยวกับเว็บนี้)


เว็บไซต์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในบริการของคลัสเตอร์คิทที่มุ่งหมายจะแบ่งปันประสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์และโอเพ่นซอร์สกับทุกท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยให้ทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์