Company

  • About ClusterKit
  • Map

คลัสเตอร์คิทเปิดรับนักศึกษาฝึกงานภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูร้อน


หากท่านเป็นนักศึกษาในระดับ ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน ที่ได้ฝึกงานอย่างจริงจัง อย่ารอช้า คลัสเตอร์คิทได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานทั้งภาคปกติและซัมเมอร์

หากท่านสนใจ

ถ้าท่านสนใจ และมีไฟที่จะฝึกงาน รีบเขียนและส่งและประวัติย่อของท่านมาที่ info@clusterkit.co.th โดยเร็วครับ

ที่คลัสเตอร์คิท นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรที่เราเปิดสอนอยู่ด้วยนะครับ